TOVAR V AKCII

Cena so zľavou 679,51 €
skladom áno
Cenníková cena bez DPH 2 238,00 €
Cena so zľavou 1 940,00 €
skladom áno
Cena so zľavou 592,80 €
skladom áno

KONTAKTY

Profesional Servis s.r.o.
Maďarovská 77
935 87 Santovka
tel: +421 36 63 99 006
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena so zľavou 43,91 €
skladom áno
Cena so zľavou 1 613,78 €
skladom nie
Cena so zľavou 592,80 €
skladom áno

 

Počítadlo prístupovfree counter


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) upravujú obchodný vzťah medzi spoločnosťou Profesional Servis s. r. o. (ďalej len „dodávateľ“) a odberateľom ktorý je podnikateľ : právnická alebo fyzická osoba , v oblasti predaja a nákupu tovaru v internetovom obchode.


Obchodné informácie o dodávateľovi

Názov internetového obchodu : www.postrekovace.eu, ktorého prevádzkovateľom je:

Profesional Servis s. r. o.
Maďarovská 77
935 87 Santovka
IČO: 341 22 991
DIČ: 2020403627
IČ DPH: SK 2020403627

Zmluvnými stranami tohto internetového obchodu sú podnikatelia, ktorí sa riadia týmito obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Odberateľ

Kontaktné údaje odberateľa: sú informácie poskytnuté odberateľom pre spracovanie a vybavenie jeho objednávky. Odberateľ je povinný uviesť svoju adresu sídla, IČO, IČ DPH, DIČ, adresu na ktorú má byť tovar zaslaný a kto tovar prevezme, telefónne číslo zodpovedného zástupcu odberateľa.
Odberateľovi kúpou tovaru od dodávateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov a firemných log výrobkov.

Kúpna zmluva

Objednávka zákazníka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany dodávateľa. Uzatvorením kúpnej zmluvy odberateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je odberateľ dostatočným spôsobom upozornený pred vlastným uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Potvrdenie objednávky

Každá objednávka prostredníctvom internetového obchodu musí byť vždy potvrdená dodávateľom , zaslaním e-mailu, na e-mailovú adresu, ktorú odberateľ uvedie v objednávke a zároveň môže byť dodávateľom telefonicky overená . Toto oznámenie je automaticky vygenerovaný systémom evidencie objednávok. Po spracovaní objednávky bude odoslaný e-mail odberateľovi, kde bude uvedený termín vyexpedovania tovaru a kópia faktúry ( daňového dokladu ) alebo zálohovej faktúry. Pri platbe za tovar prevodným príkazom na bankový účet dodávateľa bude termín vyexpedovania tovaru nasledujúci pracovný deň potom, keď sa v banke pripíše platba odberateľa na bankový účet dodávateľa. Odberateľ pri platbe na bankový účet dodávateľa musí vždy uviesť ako variabilný symbol číslo faktúry dodávateľa.

Predpokladané dodacie doby

Pri platbe na účet dodávateľa bude tovar odoslaný odberateľovi v nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby na účet dodávateľa. Pri platbe na dobierku bude tovar odoslaný odberateľovi v nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky.
Pokiaľ by sa dodacia doba tovaru predĺžila z akéhokoľvek dôvodu, dodávateľ bude odberateľa o tejto situácií vopred informovať e-mailom.

Informácia o dodacej lehote daného produktu

Informácia o dodacej lehote daného produktu sa uvádza pri každom produkte označením „skladom ÁNO“ alebo „skladom NIE“. Označenie „skladom ÁNO“ znamená, že tovar bude vyexpedovaný ihneď po spracovaní objednávky tak, ako je to uvedené v sekcii Predpokladané dodacie doby.  Označenie „skladom NIE“ znamená, že tovar sa môže objednať a o možnom dodacom termíne bude odberateľ informovaný dodávateľom pred spracovaním objednávky. Odberateľovi bude zaslané potvrdenie objednávky, ktoré systém automaticky vygeneruje. Najbližší pracovný deň bude kontaktovať odberateľa dodávateľ s informáciou o možnom dodacom termíne. Ak tento termín nevyhovuje odberateľovi, môže objednávku zrušiť, prípadne vymeniť nedostupný tovar za iný, ktorý je dostupný.

Platba za tovar

Tovar je možné uhradiť týmito spôsobmi:

  • Dobierka – pri prevzatí zásielky od dopravcu , kuriéra In Time s.r.o.
  • Bankovým prevodom –platba z bankového účtu odberateľa na bankový účet dodávateľa
  • Platba v hotovosti –platba v hotovosti pri osobnom odbere v sídle dodávateľa v Santovke

Kompletné informácie o banke dodávateľa nájdete v sekcii Kontakty

Spôsoby dopravy tovaru a ceny za jednotlivé druhy dopravy

Ceny tovaru uvádzané v katalógu internetového obchodu od dodávateľa zahŕňajú daň z pridanej hodnoty ale nezahŕňajú cenu dopravy tovaru od dodávateľa k odberateľovi. Cenu tejto dopravy platí odberateľ a je súčasťou faktúry dodávateľa.
Ceny dopravy sú taktiež uvádzané s DPH.

Dodávateľ zabezpečuje dopravu pre odberateľa prostredníctvom kuriérskej spoločnosti In Time s.r.o. alebo Slovenskou poštou. Dodávateľ bude odberateľa objednaného tovaru o termíne expedície objednaného tovaru a jeho dodania odberateľovi včas informovať telefonicky, SMS alebo e-mailom. Spolu s tovarom bude odberateľovi dodaná aj faktúra (daňový doklad), ktorá je zároveň aj záručným listom.

  • Doprava IN TIME SK - tovar zaslaný prostredníctvom kuriéra In Time s.r.o. býva spravidla doručený na druhý pracovný deň od expedície zo skladu dodávateľa . Kuriér doručuje tovar dodávateľa prevažne medzi 8:00hod. - 18:00 hod. počas pracovného dňa, preto dodávateľ odporúča odberateľovi určiť takú doručovaciu adresu, aby kuriér mohol v uvedených hodinách tovar doručiť odberateľovi.
  • Osobný odber - tovar si odberateľ prevezme v sídle dodávateľa v Santovke počas pracovných dní medzi 9:00 a 15:30. Odporúčame dohodnúť si termín prevzatia vopred.
  • Doprava Slovenskou poštou - tovar zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty. Prepravný čas je závislí od rozsahu objednávky, či je možné zaslať tovar ako list 1. triedy s doručením do 48 hodín od expedície, alebo balík na adresu s doručením spravidla 3 - 4 pracovných dní od expedície. Zásielky s hodnotou dobierky vyššou ako 500€ nie je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty. V tom prípade bude odberateľ ohlásený, aby si vybral platbu prevodom, alebo dopravu prostredníctvom kuriéra In Time s.r.o..

Cena dopravy tovaru ktorú platí odberateľ:

- Doprava UPS - IN TIME SK pri zásielkach s hmotnosťou do 10 kg.......... 5,88€ s 20% DPH ( 4,90€ bez 20% DPH )
Celková hmotnosť zásielky nesmie byť väčšia ako 10kg. V prípade prekročenia tejto hmotnosti bude odberateľ informovaný s udaním presnej ceny prepravy.

- Doprava UPS - IN TIME SK pri zásielkach s hmotnosťou do 20 kg...........8,52€ s 20% DPH ( 7,10€ bez 20% DPH )
Celková hmotnosť zásielky nesmie byť väčšia ako 20kg. V prípade prekročenia tejto hmotnosti bude odberateľ informovaný s udaním presnej ceny prepravy.

- Doprava Slovenskou poštou.................................... individuálna cena podľa rozsahu objednávky
Cena sa účtuje podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Tovar, ktorý je možné poslať ako list 1.triedy, bude spoplatnený podľa príslušného cenníka listových zásielok. Tovar, ktorý je nutné poslať ako balík na adresu, bude spoplatnený podľa príslušného cenníka balíkových zásielok aj s poplatkom za poistenie do 500€. Aktuálny cenník si môžete pozrieť na stránke dopravcu tu.

- Poplatok za platbu dobierkou
a) pr hodnote dobierky do 100€.................................................................... 1.20 €
s 20% DPH ( 1,- € bez 20% DPH )
b) pr hodnote dobierky nad 100€.................................................................. 1,5% z hodnoty dobierky
Cena za platbu dobierkou v prípade doručenia kuriérom IN TIME SK alebo Slovenskou poštou.

Kontrola tovaru

Dodaný tovar je odberateľ povinný skontrolovať už pri prevzatí tovaru od kuriéra spoločnosti In Time s.r.o. alebo zástupcu Slovenskej pošty v prítomnosti dopravcu. Pokiaľ je dodaný tovar vadný (obsah dodávky nie je kompletný, tovar poškodený prepravou a podobne), odberateľ je povinný reklamovať tovar priamo v prítomnosti dopravcu . Dopravca následne spíše s odberateľom protokol o vadách tovaru a vadný tovar bude doručený späť dodávateľovi. Skutočnosti o zistených vadách tovaru pri jeho dodaní dopravcom a spísaní protokolu o vadách tovaru odberateľ bezodkladne oznámi dodávateľovi, s ktorým sa následne dohodne na vybavení reklamácie . Na reklamáciu vád tovaru, ktorú je potrebné zistiť pri prevzatí tovaru (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúci tovar v balíku a pod.) a ktoré odberateľ včas nezistil pri prevzatí tovaru od dopravcu, sa neprihliadne .

Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom.

Zrušenie objednávky zo strany dodávateľa

Dodávateľ nepotvrdí objednávku odberateľa v prípade ak odberateľ v objednávke uvedie nesprávne údaje o názve firmy, adrese sídla, IČO, IČ DPH, DIČ,  adresu na ktorú má byť tovar zaslaný , kto tovar prevezme a telefónne číslo zodpovedného zástupcu odberateľa.
Na prípadnú nezrovnalosť upozorní dodávateľ odberateľa e-mailom.
Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť , ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar odberateľovi v lehote určenej v zmluve alebo v týchto obchodných podmienkach alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne inak .

V prípade ak dodávateľ odstúpi od zmluvy a tovar bol už zo strany odberateľa zaplatený, vráti poskytnuté peňažné plnenie dodávateľ odberateľovi bez zbytočného odkladu.

Zrušenie objednávky zo strany odberateľa

Odberateľ môže svoju objednávku zrušiť, pokiaľ ešte nebola vyexpedovaná. Zrušenie sa vykonáva telefonicky na čísle 0915 65 79 22 alebo 036 63 99 006 alebo e-mailom na adresu info@profesionalservis.sk.

V prípade, že platba za tovar už bola prevedená na bankový účet dodávateľa napr. bankovým prevodom a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude platba bezodkladne najneskôr však v lehote 7 pracovných dní prevedená späť na účet odberateľa .

Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich dní od prevzatia tovaru. Odberateľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe tovaru v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

Odberateľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek odberateľa , alebo tovaru určeného osobitne pre jediného odberateľa , alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Dodávateľ odporúča odberateľovi tovar poistiť. Zásielky na dobierku dodávateľ nepreberá. Po odstúpení od zmluvy je odberateľ povinný nepoužitý tovar vrátiť dodávateľovi v pôvodnom obale nepoškodený vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe prípadne návod na použitie atď.). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Po prevzatí vráteného tovaru dodávateľom, v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany odberateľa bude odberateľovi vrátená zaplatená kúpna cena tovaru najneskôr do 15 dní.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov v jeho internetovom obchode ako aj na zmeny vo VOP. Odberateľ má právo na tú cenu a VOP, ktoré boli uverejnené v čase odoslania objednávky dodávateľovi.

Ochrana osobných údajov zmluvných strán

Zmluvné strany si dávajú navzájom, súhlas so spracovaním ich osobných údajov uvedených v tejto Zmluve v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to na účel uzavretia zmluvy o dodávke tovaru (potvrdenie objednávky) a zmluvy o doprave tovaru, jej evidovania, jej predloženia príslušným orgánom a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe rozhodovať alebo overovať jej údaje.

Záručné podmienky a reklamácie

Záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru odberateľom , čiže doručením tovaru. Podrobný popis záručných podmienok nájde odberateľ v Reklamačnom poriadku.
Záručný a pozáručný servis dodaného tovaru zabezpečuje dodávateľ v mieste svojho sídla .

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.11.2022 v znení uvedenom na stránkach tohto internetového obchodu.
Odoslaním objednávky z tohto internetového obchodu odberateľ bez výhrad preberá všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami a použitím osobných údajov.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

NWM5ZWExMW